Lidmaatschap


Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het inleveren van een aanmeldingsformulier bij onze ledenadministratie. Het formulier voor het aanmelden als jeugdspeler kunt u downloaden door hier te klikken

Om u aan te melden als senior speler kunt u een formulier downloaden door hier te klikken.

Wanneer u interesse heeft om enkele trainingen te volgen kunt u contact opnemen met de TC. Zij zijn te bereiken via tc@vvforza.nl.

Voor de jeugd kunt u contact opnemen via jeugd@vvforza.nl

Afmelden

U kunt zich afmelden door dit schriftelijk of per e-mail in te dienen bij (Ledenadministratie@vvforza.nl). De afmelding wordt van kracht aan het eind van een verenigingsjaar. Dit betekent dat er voor 1 juli moet worden afgemeld.

Contributie
In de algemene ledenvergadering van 25 oktober 2017 zijn de onderstaande contributies vastgesteld.

 

Per 30 sep 2017    

Verenigings

Contributie             

Bonds

Contributie*      

Totaal 
 Mini's € 110,00 € 15,00  € 125,00
Jeugd € 165,00 € 15,00  € 180,00
Senioren € 210,00 € 15,00  € 225,00
Dames 1 € 245,00 € 15,00  € 260,00
Recreanten Competitie        € 165,00 € 15,00  € 180,00
Recreanten Overig € 145,00 € 15,00  € 160,00
       

* In seizoen 2017-2018 wordt per aangesloten lid € 12,50 afgedragen aan Nevobo.

Voorts worden kosten gemaakt om de contributies te incasseren.

Leden met zwangerschapsverlof dienen het gedeelte van de contributie die voor de bond is bestemd wel te voldoen.

Het streven is om in week 47 de eerste helft van de contributie voor de vereniging plus de bondsbijdrage ad € 15 te incasseren. De incasso van de andere helft volgt in de maand maart 2018.

 

Algemeen Contact
(Secretaris)

Leonie Hendriks
E: info@vvforza.nl

Wedstrijdsecretariaat
Joyce Dekker
E: wedstrijdsecretariaat@vvforza.nl

Accommodatie
Dorpshuus Hoeflo
Tel: 0573 431779
E: info@hoeflo.nl

Accommodatie
De Braninkhal
Tel: 0573 401886
E: info@braninkhal.nl

VV Forza - Laren (Gld) en Harfsen
Ontwerp & realisatie: GHP-online