Vertrouwenscontactpersoon

Onze vereniging vindt het belangrijk dat er een veilig sportklimaat is voor iedereen en dat iedereen met plezier bezig is met zijn/haar sport: volleybal! Om zowel preventief als actief zorg te dragen voor deze veiligheid binnen de vereniging heeft VV Forza Harfsen-Laren een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Hierbij kun je denken aan:

  • Seksuele intimidatie, bijv. de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig, gluren in de kleedkamers, dubbelzinnige opmerkingen/blikken, aanranding
  • Pesten en gepest worden
  • Bedreiging/belediging
  • Mishandeling
  • Discriminatie, bijv. uitschelden, opmerkingen over huidskleur, geloof of seksuele voorkeur

 

Wat doet de VCP?

Bij vragen en/of klachten over grensoverschrijdend gedrag kun je terecht bij de VCP. Dit kan zijn voor hulp, ondersteuning, advies of voor gewoon een luisterend oor. Het gesprek dat er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvindt, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent gebracht. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Na een melding bij de VCP is de VCP verplicht de melding (anoniem) door te geven aan het bestuur (dat er een melding is geweest, de aard van deze melding en hoe voortgang en afsluiting hebben plaats gevonden).

 

Wie is de VCP bij VV Forza Harfsen-Laren?

Voor onze vereniging is Ilse Welmer-Klein Velderman vertrouwenscontactpersoon.

Ilse heeft de cursus Vertrouwenscontactpersoon bij de NOC*NSF in januari 2018 gevolgd en haar certificaat hiervoor ontvangen. Ilse is werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie als orthopedagoog. Ze heeft zelf 20 jaar gevolleybald bij LVV Tornado, maar is sinds enkele jaren niet meer actief volleybal lid.

VV Forza Harfsen-Laren heeft ervoor gekozen om de VCP van buiten de vereniging te laten komen, waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd en geprobeerd wordt de drempel om deze persoon te benaderen zo laag mogelijk te houden.

 

Voor wie is de VCP en hoe te benaderen?

De vertrouwenscontactpersoon is er voor zowel leden van de vereniging (sporters, trainers, vrijwilligers die lid zijn) als hun ouders. Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over grensoverschrijdend gedrag en je wilt hier over praten, dan kun je met Ilse contact opnemen via het volgende mailadres: vcp@vvforza.nl

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
Whats app: 06-53646928
Email: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl