Lid worden

Leuk dat je misschien lid wil worden van v.v. Forza Harfsen-Laren! Heb je al een keer meegetraind en ben je al overtuigd? Dan kun je via deze knoppen het aanmeldformulier downloaden:
Download het aanmeldformulier voor jeugd

Download het aanmeldformulier voor senioren
Als je het formulier hebt ingevuld kun je het sturen naar onze ledenadministratie:
Gerdien Brinoord
ledenadministratie@vvforza.nl

Meetrainen

Wil je gaan volleyballen, maar wil je eerst even een paar keer meetrainen? Dat kan! Je mag 3x gratis meetrainen. Neem even contact op met onze TC om te kijken met welk team (qua leeftijd en niveau) en wanneer je mee kunt doen. Je kunt ze bereiken via tc@vvforza.nl.

Afmelden

Als je gaat stoppen met volleybal, dan moet je je afmelden bij de ledenadministratie. Dit kan schriftelijk of per e-mail naar ledenadministratie@vvforza.nl. De afmelding wordt van kracht aan het eind van een verenigingsjaar. Dit betekent dat er voor 1 juli moet worden afgemeld.

Contributie

In de algemene ledenvergadering van 9 november 2022 zijn de onderstaande contributies vastgesteld.

Seizoen 2022/2023:

Mini’s

  • Verenigingscontributie € 141,00

Jeugd

  • Verenigingscontributie € 206,00
  • Extra training € 35,00

Senioren

  • Verenigingscontributie € 251,00
  • Extra training € 35,00

Dames 1

  • Verenigingscontributie € 286,00   (indien promotieklasse)
  • Extra training € 35,00

Recreanten Competitie

  • Verenigingscontributie € 176,00

Recreanten Overig

  • Verenigingscontributie € 145,00

All Old Stars

  • Verenigingscontributie € 110,00

In seizoen 2022-2023 wordt per lid € 17,50 afgedragen aan NeVoBo dit is al in de contributie meegerekend.

Voorts worden kosten gemaakt om de contributies te incasseren.
Leden met zwangerschapsverlof dienen het gedeelte van de contributie die voor de bond is bestemd wel te voldoen.

Het streven is om in week 47 de eerste helft van de contributie voor de vereniging plus de bondsbijdrage ad € 17,50 te incasseren. De incasso van de andere helft volgt in de maand maart 2023.

Volwassenenfonds en jeugdfonds

Graag willen sporten maar een financieel steuntje in de rug nodig? Lees meer over het volwassenenfonds en jeugdfonds van de gemeente Lochem.

Vragen?

Vragen over de contributie of over meetrainen? Vul het onderstaande formulier in: