Nieuwsbrief 6 2021-2022

Dankzij de vele vrijwilligers kunnen mooie acties tot stand komen, zoals de recente potgrondactie.

Maar ook voor het bestuur en organisatie zijn vrijwilligers nodig. Zo zoeken we nog:

  • een voorzitter
  • VSK-leden (verenigings-/scheidsrechterszaken)
  • scheidsrechters

Informatie over de acties en vacatures vind je in de nieuwsbrief nummer 6.