Corona protocol VV Forza

Corona protocol VV Forza

Algemeen
Naast en in lijn met de algemene richtlijnen van het RIVM en het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF gelden de volgende specifieke richtlijnen in de Braninkhal in Laren en Hoeflo in Harfsen.

Blijf thuis bij:
● De volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts;
● Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38,0 C) en/of benauwdheidsklachten heeft;
● Als iemand in de afgelopen 14 dagen in jouw huishouden of nabije omgeving positief is getest op Covid-19.

Wedstrijden Jeugd en Senioren
● Lees de posters bij de accommodatie en volg de looproutes en aanwijzingen van de beheerder/toezichthouder
ter plekke op.
● Schud geen handen, maar begroet collega’s en teams wel;
● Schoonmaken scheidsrechtersstoel, banken en andere materialen;
● Kom zoveel mogelijk in wedstrijdkleding naar de wedstrijden;
● Laat geen spullen in de kleedkamer liggen;
● Douchen kan/mag, maar houd 1,5 m afstand!
● De trainer/coach/aanvoerder is verantwoordelijk voor een presentielijst (ivm mogelijk contact onderzoek).
Deze lijst hoeft niet afgegeven te worden, dient voor eigen administratie.
● Niet schreeuwen en yellen, maar rustig vieren van een punt.
● Ook 1,5 meter afstand voor wissels en coach ouder dan 18 jaar en coach tot spelers van de ABC jeugd.
● Teams kunnen na afloop gebruik maken van het sportcafé. Neem plaats aan een tafel. Laat 1 persoon de
bestelling opnemen en doorgeven. Het barpersoneel zal vervolgens de bestelling komen brengen.
● Bij een uitwedstrijd: advies om een mondkapje te dragen als mensen uit een ander huishouden in uw auto
meerijden, met uitzondering voor kinderen tot 12 jaar.

Wedstrijden CMV
● Lees de posters bij de accommodatie en volg de looproutes en aanwijzingen van de beheerder/toezichthouder
ter plekke op;
● Bij het veld is 1 begeleider toegestaan. Alle andere begeleiders en chauffeurs moeten plaatsnemen op de
tribune en zich registreren als toeschouwer.

Publiek
● Lees de posters bij de accommodatie en volg de looproutes en aanwijzingen van de beheerder/ toezichthouder
ter plekke op.
● Toeschouwers zijn welkom, zolang er nog zitplaatsen zijn. Staan is niet toegestaan.
● Voor personen van 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand.
● Iedere toeschouwer dient zich te registreren bij binnenkomst. Deze gegevens worden alleen en uitsluitend
gebruikt in het kader van bron- en contactonderzoek.
● Het barpersoneel is verplicht en bevoegd om bezoekers aan te spreken als de voorgeschreven regels en/of
aanwijzingen niet opgevolgd worden.

Wij vragen een ieder zich aan deze richtlijnen te houden om zo veilig en gezond sporten mogelijk te maken.

Bestuur VV Forza